Јавна набавка мале вредности услуга 1-1/2016

Дана 12.10.2016. године објављена је јавна набавка мале вредности услуга 1-1/2016, обликована по партијама.

Позив за подношење понуда и конкурсна документација налазе се у делу "Јавне набавке". Позив је отворен до 21.10.2016. године до 8:30 часова.

 

Додатне информације