Јавна набавка мале вредности услуга 1-1/2016

Дана 12.10.2016. године објављена је јавна набавка мале вредности услуга 1-1/2016, обликована по партијама.

Позив за подношење понуда и конкурсна документација се налазе у делу "Јавне набавке" као и на Порталу јавних набавки.

Позив је отворен до 20.02.2017. до 09.30 часова. 

 

Лице за контакт: Драган Јанковић, 014/222-218.

Додатне информације