Инспекцијске службе Колубарског округа

 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊЕ И СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ

 

Тржишна инспекција:

Начелник службе: Милан Филиповић

Извршиоца: 8

Телефон: 014/220-607, 014/221-469 локал 110

 

МИНИСТАРСТВО ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ

 

Туристичка инспекција:

Координатор: Мануела Балић-Исић

Извршиоца: 2

Телефон: 014/221-469

 

Унутрашња контрола у инспекцији: Лидија Ђурђевић

Телефон: 014/221-469

 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

 

Фитосанитарна инспекција:

Шеф Одсека: Миодраг Спасојевић

Извршиоца: 1

Телефон: 014/221-469; 014/220-419

 

Пољопривредна инспекција:

Координатор: Ивана Петровић

Извршиоца: 4

Телефон: 014/220-419

 

Ветеринарска инспекција:

Шеф Одсека: Драган Живановић

Извршиоца: 7

Телефон: 014/221-469

 

Шумарска инспекција:

Извршиоца: 2

Телефон: 014/221-469

 

Водопривредна инспекција: 

Извршиоца: 0

Телефон: 014/3433-120

 

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

 

Санитарна инспекција:

Шеф Одсека: Дејан Тадић

Извршиоца: 3

Телефон: 014/224-743

 

Здравствена инспекција:

Извршиоца: 1

Телефон: 014/224-743

 

 

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

 

Инспекција рада:

Начелник Одељења: Драган Росић

Извршиоца: 8

Телефон: 014/227-955

 

 

 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ

 

Школска управа Ваљево:

Начелник: др Зорица Јоцић

Извршиоца: 10

Телефон: 014/226-602

 

 

 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

 

Саобраћајна инспекција:

Извршиоца: 1

Телефон: 014/221-469

 

Саветник за управне и управно-надзорне послове (2 степен)

Извршиоца: 1

Телефон: 014/221-469

 

 

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 

Управна инспекција

Извршиоца: 1

Телефон: 014/221-469

 

 

СПИСАК ИНСПЕКЦИЈСКИХ СЛУЖБИ О МЕСТУ РАДА (ВАН СЕДИШТА)

 

ОПШТИНА УБ

Седиште инспекције је у Ул. Вељка Влаховића 6.

Телефон: 014/415-913

  1. Тржишна инспекција – 1 извршилац
  2. Ветеринарска инспекција – 1 извршилац
  3. Шумарска инспекција – 1 извршилац

 

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ

Седиште инспекције је у Ул. Душана Трифуновића бб.

Телефон: 014/3431-120

  1. Санитарна инспекција, 1 извршилац
  2. Водопривредна инспекција, 0 извршилаца

 

ОПШТИНА МИОНИЦА

Седиште инспекције је у Ул. др Јове Алексића 12.

Телефон: 014/3421-013

  1. Тржишна инспекција, 1 извршилац

 

ОПШТИНА ЉИГ

Седиште инспекције је у Ул. Карађорђева 9.

Телефон: 014/34-45-011

  1. Тржишна инспекција, 1 извршилац

 

ОПШТИНА ОСЕЧИНА

Седиште инспекције је у Ул. Карађорђева 114.

Телефон: /

- нема извршилацa

Додатне информације