Услуге

Преузмите обрасце:

 

Захтев за утврђивање услова за обављање делатности из области пољопривреде и прехрамбене индустрије 

Захтев за контролу испуњености услова за обављање јавног линијског и ванлинијског превоза путника

Захтев за преглед пословних просторија за обављање делатности (тржишна инспекција)

Захтев за преглед пословних просторија за обављање делатности (инспекција рада)

Захтев за издавање санитарне сагласности за коришћење изграђеног односно реконструисаног  објекта

Захтев за утврђивање испуњености услова у погледу кадров, опреме просторије и лекова, за почетак рада приватне праксе: 

Додатне информације