Савет Округа

Савет усклађује односе окружних подручних јединица министарства, посебних организација и органа управе у саставу министарства и општина и градова с подручја управног округа и предлаже како да се побољша рад управног округа, окружних подручних јединица и подручних јединица органа државне управе које врше послове органа државне управе на подручју управног округа а образоване су за подручје шире или уже од подручја управног округа.

Савет чине начелник управног округа, председници општина и градоначелници градова с подручја управног округа.

Зависно од дневног реда, на седници Савета могу, без права гласа, да учествују представници окружних подручних јединица органа државне управе с подручја управног округа, представници подручних јединица органа државне управе које су образоване за подручје шире или уже од подручја управног округа, представници органа и служби општина, односно градова с подручја управног округа и стручњаци за одређене области.

Савет одлучује већином гласова свих чланова.

 

Савет одлучује тако што доноси закључке.

 

Преузмите:

Додатне информације