Уб

 

Општина Уб се налази у Колубарском округу, поред општина Лајковац, Љиг, Мионица, Осечина и Ваљево. Површином општине од 456км2, заузима северни део Колубарског округа и граничи се са општином Обреновац са северне стране, а са западне стране са општинама Владимирци и Коцељева из Мачванског округа. Са југозападне стране граничи се са општином Ваљево а са југоисточне са општином Лајковац.

У општини Уб,  по резултатима пописа из 2011.  у 38  насељених места и 9.304 домаћинства живи 29.101 становника (49,7% мушкараца и 50,3% жена). У градском насељу Уб живи око 8.500, док су остала насеља у распону од 200 – 2.000  становника.  Већа сеоска насеља су Совљак 1.844  становника,  Врело 1.520,  Бањани 1.136,  Бргуле 1.175 и  Памбуковица 1.065. Поред Срба,  који чине скоро 98%  становништа,  у Убу постоји и значајна Ромска заједница (1.118 према попису из 2011. Године).


 

Контакт

 

Адреса: 3. октобра 4

14210 Уб

Телефон: 014/411-622

Веб сајт: www.opstinaub.org.rs

Додатне информације