Јавна набавка мале вредности радова 2/2016

Дана 25.08.2016. године објављена је јавна набавка мале вредности радова 2/2016.

 

Предмет јавне набавке је извођење радова:

Постављање спољне термоизолационе фасаде на дворишном делу зграде Колубарског управног округа (од бочне стране фасаде степенишног простора, већег лучног сегмента изнад терасе на северној фасади, источном делу изнад канцеларија тржишне иснпекције, закључно са северном фасадом изнад гараже).

Позив за подношење понуда и конкурсна докуметација налазе се у делу "Јавне набавке". Позив је отворен до 05.09.2016. године до 9:00 часова.

Додатне информације