Колубарски округ се простире у северозападном делу Србије и обухвата површину од 2474км2, од којих највећу површину и број становника има центар округа, а то је град Ваљево. 

Колубарски округ обухвата град и општине:

1.      Град Ваљево

2.      Општина Уб

3.      Општина Лајковац

4.      Општина Мионица

5.      Општина Љиг

6.      Општина Осечина

 

 

 

 

Одржан састанак координације начелника округа

У петак, 24.05.2019.године, код начелника Колубарског управног округа , одржан је састанак координације начелника округа, са следећим дневним редом

1. Извештај о раду и проблематика по управним окрузима

2. Извештај о раду Координационе комисије

3. Адресни регистар

4. Разно

 

 

 

 

 

 

 Одржана друга седница Савета Колубарског управног округа у 2019.години

У петак, 17.05.2019.године, код заменика председника општине Уб, одржана јe друга седница Савета Колубарског управног округа, са следећим дневним редом

1. Социјална заштита у јединицама локалне самоуправе

* наменски трансфери и очекивани исходи њихове примене- известилац г-дин Радоица Рстић ( председник Савета за социјалну политику града Ваљева)

2. Анализа спремности локалних самоуправа за одбрану од поплава на подручју Колубарског управног округа

3. Разно

 

 Одржана прва седница Савета Колубарског управног округа у 2019.години

У четвртак, 07.02.2019.године, код председника општине Лајковац, одржана је прва седница Савета колубарског управног округа, са следећим дневним редом

1. Враћање у првобитно стање локалних путева, који су коришћени за време изградње аутопута

2. Рекапитулација пројекта "Адресни регистар"

3. Разно

 

 

Одржана регионална радионица/ окружни семинар

"СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ"

 

 Oдржaнa пeтa сeдницa Сaвeтa Кoлубaрскoг упрaвнoг oкругa

У пeтaк, 02.11.2018.гoдинe, кoд прeдсeдникa oпштинe Mиoницa, oдржaнa je пeтa сeдницa Сaвeтa Кoлубaрскoг упрaвнoг oкругa, сa слeдeћим днeвним рeдoм

1. Кoмунaлни прoблeми и рeшeњa уз кooрдинaциjу сa рeпубличким oргaнимa

2. Aнaлизa зaкључaкa сa сeдницe Oкружнoг штaбa зa вaнрeднe ситуaциje Кoлубaрскoг упрaвнoг oкругa

Извeстилaц:Mилaн Mихaилoвић

3. Припрeмa сaстaнкa Сливa Кoлубaрe - мoдeли зa унaпрeђeњe мeђуoпштинскoг пaртнeрствa грaдoвa, грaдских oпштинa и oпштинa у сливу Кoлубaрe

Извeстилaц: Сaшa Спaсић, Oпштинa Уб

4. Рaзнo

 

OДРЖAН СAСTAНAК КOOРДИНAЦИJE У AЛИБУНAРУ

 

У прeтхoдних гoдину дaнa oдржaвaни су рeдoвни сaстaнци Mинистaрствa држaвнe упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe сa нaчeлницимa oкругa у Србиjи

У Aлибунaру oдржaн je пoслeдњи у низу сaстaнaкa гдe су нaчeлници  упoзнaти сa прeдстojeћим aктивнoстимa нa рeфoрми jaвнe упрaвe.

 

 

ПOСETA ХРВATСКOJ

У oквиру српскo-хрвaтскoг међувлaдинoг Meшoвитoг oдбoрa зa нaциoнaлнe мaњинe, нaчeлник Кoлубaрскoг управног oкругa  бoрaвиo је у Јaсeнoвцу.

Кao прeдстaвник Кoлубaрскoг управног oкругa учeствoвao je у дoгaђajимa знaчajним зa нaстaвaк грaђeњa култa сeћaњa нa Jaсeнoвaц и њeгoвe жртвe.

Приликoм пoсeтe нaшу дeлeгaциjу, кojу je прeдвoдиo држaвни сeкрeтaр Mинистaрствa држaвнe упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe др Ивaн Бoшњaк, примиo je грaдoнaчeлник Зaгрeбa г-дин Mилaн Бaндић.

 

 

 Одржана четврта седница Савета Колубарског управног округа

 

У среду, 05.09.2018.године, код председника општине Љиг, одржана је четврта седница Савета Колубарског управног округа, са следећим дневним редом:

1. Разматрање пројекта "Индустријска зона" Љиг;

2. По Закључку Владе РС - Успостављање пословне сарадње "Српске банке" АД Београд, са јавним предузећима, институцијама и правним лицима који су део јавног сектора на територији Колубарског управног округа; Известилац: Зоран Овука, директор одељења банке;

3. Презентација "Агро лајф" софтвера - апликација која је специјално развијена за управљање свим врстама земљишта која су у власништву државе и јавних предузећа;

     Известилац: Угљеша Ивановић

4. Разно

 

     

 

 

    Одржана трећа седница Савета Колубарског управног округа

У понедељак, 04.06.2018.године, код председника општине Осечина, одржана је трећа седница Савета Колубарског управног округа, са следећим дневним редом:

1. Презентација електронске доставе материјала и гласања на седницама локалних органа власти.

* Програм презентације-обраћање државног секретара др Ивана Бошњак

* Презентација Е портала

* Презентација за електронско гласање одборника

2. Рекапитулација примене информационог система е-ЗУП у јединицама локалних самоуправа Колубарског управног округа

3. Разно

 

 

 

  

Посета делегације Дзержинске области из Русије Колубарском управном округу

У четвртак, 17. маја 2018.године Колубарски управни округ посетила је делегација Дзержинске области, Руске општине у региону Калуга.

Осмочлану руску делегацију предводио је први човек Дзержинске области Андреј Пичугин.

Одржан је радни састанак са начелником Колубарског управног округа Гораном Миливојевић и представницима Регионалне привредне коморе Ваљево, Града Ваљева, општина Мионица, Лајковац, Љиг и Осечина и привредника ваљевског краја.

Тема састанка била је унапређење постојећег Споразума о братимљењу читавог Колубарског округа са општинама и градовима из региона Калуга.

 

Министарка Зорана Михајловић посетила Ваљево

 

У петак, 20. априла 2018. године потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Зорана Михајловић, посетила је Ваљево и том прилико је обишла локације на којима су у току радови на пројектима од државног интереса. Начелник Колубарског округа Горан Миливојевић захвалио се на посети уз информацију да је договорен даљи уравнотежен развој округа.

 

Одржан децембарски колегијум код начелника Колубарског управног округа

У уторак, 26. децембра 2017. године одржан је децембарски колегијум код начелника округа са представницима републичких инспекцијских органа, са темом анализе рада у 2017. години.

 

Одржана шеста седница Савета Колубарског управног округа у 2017. години

У четвртак, 14. децембра 2017. године, у просторијама Колубарског управног округа одржана је шеста седница Савета Колубарског управног округа са следећим дневним редом:

1. Анализа рада Савета у текућој години

2. Анализа Писма о намерама Новосадског сајма Колубарском управном округу

3. Разно

 

Одржана пета седница Савета Колубарског управног округа у 2017. години

У четвртак, 16. новембра 2017. године, код председника општине Лајковац, одржана је пета седница Савета Колубарског округа, са следећим дневним редом:

1. Водоводни систем "Стубо - Ровни" и прикључак општина Лајковац, Уб, Мионица и Љиг на исти,

2. Изградња саобраћајнице Иверак - петља у Непричави

3. Анализа праћења регистарација стамбених заједница по општинама и граду,

4. Разно

  

 

Начелници округа у функцији реформе јавне управе   


У среду, 15. новембра 2017. године у Ужицу, начелник Колубарског управног округа је присуствовао састанку са министром Бранком Ружићем и другим начелницима округа. Теме су биле активности начелника управних округа за период 31.07. - 14.11.2017. године, као и стављање начелника округа на прави начин у функцију реформе јавне управе. 

 

Словенски међународни економски форум 


У петак, 20. октобра 2017. године, начелник Колубарског управног округа са делегацијом Мачванског управног округа посетио је 6. словенски међународни економски форум у Брјанској Губернији у Русији. Тема форума је била "Интеграције тржишта земаља словенских народа на прагу новог технолошког поретка". Форум је организовала Влада региона Брајнск а домаћин скупа је био губернатор Брјанске области Александар Богомаз. 

   

Одржан октобарски колегијум код начелника Колубарског управног округа

У среду, 11. октобра 2017. године одржан је октобарски колегијум код начелника округа са представницима републичких инспекцијских органа, Полиције, Комуналне полиције и Пореске управе, са темом међусобне сарадње и координације рада до краја године.

 

Координација начелника управних округа

У понедељак, 09. октобра 2017. године, начелник Колубарског управног округа је присуствовао састанку Координације начелника управних округа у седишту Јужнобанатског округа. Тема састанка је била анализа, улога и моћућности управних округа у функционисању државне управе.  

              

 

Посета кинеске делегације из града Нингбо Колубарском управном округу 

У уторак, 05. септембра 2017. године Колубарски управни округ посетила је политичко привредна делегација Републике Кине из града Нингбо. Тема састанка била је поспешивање сарадње и још бољи односи са акцентом на привредну активност.

 

 

Одржана четврта седница Савета Колубарског управног округа у 2017. години 

У уторак, 22. септембра 2017. године, код председника општине Мионица, одржана је четврта седница Савета Колубарског управног округа, са следећим дневним редом:

1. Анализа II фазе имплементације Закона о озакоњењу

2. Увођење просторних и урбанистичких планова у Централни регистар планиских докумената

3. Позив за учешће у раду VI. Словенско међународног економског форма који се оджава 6. октобра у Брјанској Губернији

4. Разно

 

Регионални просторни план у региону Шумадије и Западне Србије 

У петак 14. јула 2017. године,  у просторијама Колубарског управног округа одржан је састанак са представницима Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Присутни су били начелник Колубарског округа, представници локалних самоуправа као и руководиоци и запослени у одељењима за урбанизам.

Тема састанка била је припрема Извештаја о остваривању регионалних просторних планова на подручју Шумадије и Западне Србије за 2016. годину.

 

Начелник у посети Јужнобанатском управном округу

У среду 14. јуна 2017. године, начелник Колубарског управног округа, Горан Миливојевић, био је у посети Јужнобанатском округу у Панчеву. Присуствовао је радном састанку заједно са начелницима Топличког, Средњобанатског и Јужнобанатског округа.

 

Одржана трећа седница Савета Колубарског управног округа у 2017. години

У уторак, 13. јуна 2017. године, код председника општине Осечина, одржана је трећа седница Савета Колубарског управног округа, са следећим дневним редом:

1. Анализа спровођења Закона о озакоњењу

2. Решавање проблема паса луталица,искуства Града Ваљева и могућа решења  

3. Разно

 

Одржана друга седница Савета Колубарског управног округа у 2017. години


У уторак, 25. априла 2017. године, код председника општине Љиг, одржана је друга седница Савета Колубарског управног округа, са следећим дневним редом:

1. Програм стручног усавршавања управљања људским ресурсима у локалним самоуправама

2. Предлог решења аутобуског превоза на релацији Љиг-Ваљево

3. Разно

 

Одржана прва седница Савета Колубарског управног округа у 2017. години

У среду, 01. фебруара 2017. године, у згради Колубарског управног округа, одржана је прва седница Савета Колубарског управног округа, са следећим дневним редом:

1.Анализа  примене Закона о озакоњењу објеката у градовима и општинама Колубарског управног округа, са посебним освртом на  поступак пописа нелегално изграђених објеката 

2.  Разно

 

Одржана пета седница Савета Колубарског управног округа


У петак 02. децембра 2016. године, у општини Уб, одржана је пета седница Савета Колубарског управног округа, са следећим дневним редом:

1. Организација иницијалног састанка представиника градова и општина у сливу реке Колубаре са Канцеларијом за управљање Владе Републике Србије;

2. Координација спровођења Закона о озакоњењу

3. Разно

 

Одржана четврта седница Савета Колубарског управног округа


У петак 09. септембра 2016. године, у општини Лајковац, одржана је четврта седница Савета Колубарског управног округа, са следећим дневним редом:

1. Усаглашање протокола о сарадњи јавног железничког превоза на територији Колубарског управног округа

2. Координација спровођења Закона о озакоњењу

3. Разно

 

Начелник у посети Шумадијском управном округу

У четвртак 11. августа 2016. године, начелник Колубарског управног округа, Горан Миливојевић, био је у посети у Крагујевцу. Присуствовао је презентацији програма имплементације Просторног плана Републике Србије за период од 2016. до 2020. године, која је одржана у просторијама Шумадијског управног округа.

 

Начелник Севернобанатског управног округа у посети Колубарском управном округу 

У петак 05. августа 2016. године, начелник Севернобанатског управног округа, Никола Лукач, био је у радној посети у Ваљеву, у седишту Колубарског управног округа. 

 

Начелник у посети Мачванском округу 

У уторак 19. јула 2016. године, начелник Колубарског управног округа, Горан Миливојевић, био је у посети у Шапцу, у посети начелнику Мачванског управног округа Драгославу Милановићу.

Тема посете била је координација рада у примени новог Закона о инспекцијском надзору и друга актуелна питања везана за рад управних округа.

 

 

Додатне информације